Welcome, Guest
Diễn đàn việc làm
Là nơi tìm nhân tài và nhân sự vào vị trí còn thiếu cho doanh nghiệp.
Và là nơi cá nhân muốn tìm một công việc thích hợp.
Nội quy diễn đàn, hướng dẫn đăng bài và thông báo đến thành viên.
1 Topics 0 Replies
by
4 years 2 months ago
Nơi doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng Và là nơi để cá nhân có thể tìm một công việc vào 1 vị trí thích hợp.
0 Topics 0 Replies No Posts
Nơi cá nhân đăng tin tìm việc. Và là nơi để doanh nghiệp tìm cho mình một nhân tài hay một nhân sự còn thiếu.
0 Topics 0 Replies No Posts
Who Is Online
Total users online: 0 Members and 16 Guests Online
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 1 | Total Subjects: 1
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 3
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0