Công tác hành chính nhân sự

1. Tư vấn/ Soạn thảo/ Giải pháp tuyển dụng /Đào tạo nhân sự cho Doanh Nghiệp

2. Quản lý hồ sơ, văn bản hành chính của công ty:

 • JAS sẽ tiếp nhận các công văn, văn bản, hồ sơ,.. được khách hàng chuyển đến và phân loại, lưu trữ các dữ liệu công ty khách hàng một cách cẩn thận và rõ ràng.
 • JAS sẽ tiếp nhận và xử lý thông tin, cập nhật hệ thống và tư vấn các giải pháp trong các trường hợp có báo cáo về tình trạng của nhân viên: ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
 • Tư vấn/ hỗ trợ khách hàng thiết lập các thể thức về nội quy, quy định tập thể chung và văn hóa công ty.
 • Tư vấn/ Soạn thảo /hỗ trợ theo dõi tình hình thực hiện các việc về chế độ đãi ngộ nhằm đảm bảo quyền lợi chung cho Công ty và cả công nhân viên.
 • In ấn các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của khách hàng nhằm phục vụ công việc hành chính nhân sự của các phòng ban.


Công tác hành chính nhân sự

3. Quản lý hồ sơ nhân sự:

 • Có kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng, phân phối nhân sự cho các phòng ban, theo dõi nhân sự thử việc và tổ chức ký kết hợp đồng lao động.
 • Theo dõi và có báo cáo thường xuyên cho lãnh đạo công ty về tình hình nhân sự hàng tháng.
 • Cập nhật và đảm bảo hồ sơ nhân viên đầy đủ theo quy định của pháp luật.

4. Lên bảng lương, thưởng hàng tháng:

 • Chấm công hàng tháng.
 • Tính lương, thưởng hàng tháng của công nhân viên công ty.
 • Phối hợp bộ phận kế toán công ty trong việc chi trả lương cho nhân viên.

5. Công tác lễ tân trong các ngày có sự kiện tại công ty khách hàng:

 • Nghe điện thoại, trả lời khách hàng; đón tiếp khách trước khi bắt đầu làm việc với lãnh đạo.
 • Hỗ trợ tài liệu, nước, thiết bị… cần thiết cho các cuộc họp của công ty.
 • Tổ chức các sự kiện vui chơi, hội thảo, họp… của công ty với khách hàng hoặc nội bộ.

6. Công tác quản lý tài sản, thiết bị:

 • Theo dõi các báo cáo về tình hình sử dụng và lưu trữ các thiết bị, tài sản của công ty, có kế hoạch bảo trì với máy móc cố định theo tháng quý, có kế hoạch mua sắm các thiết bị bổ sung đảm bảo yêu cầu làm việc tốt nhất cho nhân viên.
 • Dựa trên bảng kê những văn phòng phẩm/ vật dụng cần thiết cho công ty (theo tháng) được khách hàng cung cấp JAS sẽ lên kế hoạch thực hiện việc đặt mua và bổ sung để không ảnh hưởng đến tiến độ và công việc sản xuẩt kinh doanh của khách hàng.

7. Công tác quản lý thông tin Pháp Lý- Kế toán- Tài chính – Ngân hàng

 • Hỗ trợ khách hàng quản lý ngân sách và tài chính công ty với các kế hoạch thu mua, chi tiêu được tính toán hợp lý và xem xét kỹ lưỡng, bên cạnh việc quản lý các số liệu kế toán và thông tin tài khoản ngân hàng đảm bảo có những báo cáo đúng tính hợp lý và khoa học.
 • Tư vấn/Hỗ trợ khách hàng các giải pháp về việc thực hiện nghĩa vụ Thuế của Doanh nghiệp đúng theo hệ thống quy định của Pháp Luật Việt Nam hiện hành.
 • Tư vấn/ Cập nhật/ Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến pháp lý & Luật Việt Nam.


Công tác hành chính nhân sự