Giải pháp cho nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải pháp cho:

 • Thanh toán quốc tế (mở L/C, TTR hoặc thanh toán trực tiếp ...).
 • Theo dõi hàng đến hoặc đi trong quá trình xuất nhập khẩu.
 • Xin các loại giấy phép tùy theo mặt hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
 • Đặt, thuê container, thuê tàu, làm vận đơn (bill) cho hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
 • Tư vấn xác định giá khai báo hải quan, tính chính xác các loại thuế phải nộp.
 • Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục hải quan theo đúng quy định.
 • Tiến hành các thủ tục đăng kiểm, kiểm tra chất lượng, giám định,...
 • Thông quan hàng hóa và vận chuyển hàng về kho theo yêu cầu đối với hàng nhập khẩu.
 • Chuyển tải, tham vấn giá, làm tờ khai nguồn gốc (đối với ô tô, xe máy, máy công trình…vv).
 • Mua bảo hiểm hàng hóa nhằm phòng tránh rủi ro trong quá trình xuất nhẩu, nhập khẩu.
 • Tư vấn, lập dự toán chính xác các loại chi phí (có hóa đơn và không có hóa đơn): giúp doanh nghiệp tính được tổng chi phí của lô hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu để có thể quyết định giá mua hoặc giá bán hàng hóa.