Chào mừng, Khách
Diễn đàn việc làm
Là nơi tìm nhân tài và nhân sự vào vị trí còn thiếu cho doanh nghiệp.
Và là nơi cá nhân muốn tìm một công việc thích hợp.
Nội quy diễn đàn, hướng dẫn đăng bài và thông báo đến thành viên.
1 Chủ đề 0 Trả lời
Bài viết mới nhất: Nội quy diễn đàn
bởi
4 years 2 months trước
Nơi doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng Và là nơi để cá nhân có thể tìm một công việc vào 1 vị trí thích hợp.
0 Chủ đề 0 Trả lời Không có bài viết
Nơi cá nhân đăng tin tìm việc. Và là nơi để doanh nghiệp tìm cho mình một nhân tài hay một nhân sự còn thiếu.
0 Chủ đề 0 Trả lời Không có bài viết